TROLLFJELL UNESCO GLOBAL GEOPARK

19. september 2021

OSLOFJORDEN FRILUFTSRÅD

19. september 2021

KINGS BAY, SVALBARD

19. september 2021

MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE

19. september 2021

VISMA ENTERPRISE MOLDE

19. september 2021

VERDENSARVSENTER FOR BERGKUNST – ALTA MUSEUM

19. september 2021

AUKRA KOMMUNE

2. juni 2021

STATENS VEGVESEN

21. april 2021

HARDANGERRÅDET

21. april 2021